Home Contact Us www.sibs.cas.cn 简体中文版
 
About Us
Research
Faculty
Facilities
Links
Contact Us
  Latest News and Events
| 2015-05-27 |
User of the NCPSS Beamline Stations Makes Significant Progress in Artificial Spinning

| 2015-05-20 |
New Fashion Icon – Scientists in the Show

| 2015-04-28 |
CAS-NWO Workshop on Stem Cell Research was held in SIBCB

| 2015-03-27 |
Prof. Ivan Dikic Gave the Wang Ying Lai Lecture at SIBCB

More >>
 
  Conference
More >>
 
Address: 320 Yue Yang Road, Shanghai 200031, P.R. China
Tel: 86-21-54920000
Fax: 86-21-54921011
Email: sibcb@sibs.ac.cn
Website: www.sibcb.ac.cn
  Highlights More >>
 
 
  Representative Publications More >>
Longxing Cao, Xiangyi Shi, Haishuang Chang, Qinfen Zhang, Yongning He. pH-dependent recognition of apoptotic and necrotic cells by the human dendritic cell receptor DEC205. Proc Natl Acad Sci USA. (2015)
Xin Fu, Jun Xiao, Yuning Wei, Sheng Li, Yan Liu, Jie Yin, Kun Sun, Hao Sun, Huating Wang, Zongkang Zhang, Baoting Zhang, Chun Sheng, Hongyan Wang, Ping Hu. Combination of inflammation-related cytokines promotes long-term muscle stem cell expansion. Cell Res. (2015)
Fuming Li, Xiangkun Han, Fei Li, Rui Wang, Hui Wang, Yijun Gao, Xujun Wang, Zhaoyuan Fang, Wenjing Zhang, Shun Yao, Xinyuan Tong, Yuetong Wang, Yan Feng, Yihua Sun, Yuan Li, Kwok-Kin Wong, Qiwei Zhai, Haiquan Chen, Hongbin Ji. LKB1 Inactivation Elicits a Redox Imbalance to Modulate Non-small Cell Lung Cancer Plasticity and Therapeutic Response. Cancer Cell. (2015) 27,698-711.
Yihan Wan, Xiaobin Zheng, Haiyang Chen, Yuxuan Guo, Hao Jiang, Xiaonan He, Xueliang Zhu, Yixian Zheng. Splicing function of mitotic regulators links R-loop–mediated DNA damage to tumor cell killing. J Cell Biol. (2015) 209, 235-246. Commentary
Pingyu Liu, Xiaoyang Dou, Chang Liu, Lingbo Wang, Can Xing, Guangdun Peng, Jun Chen, Fang Yu, Yunbo Qiao, Lu Song, Yuxuan Wu, Chunmei Yue, Jinsong Li, Jing-Dong J. Han, Ke Tang, Naihe Jing. Histone deacetylation promotes mouse neural induction by restricting Nodal-dependent mesendoderm fate. Nat Commun. (2015) 6,6830.
Chao Wang, Wenxiang Zhang, Mengxin Yin, Lianxin Hu, Peixue Li, Jiajun Xu, Hongling Huang, Shimin Wang, Yi Lu, Wenqing Wu, Margaret S. Ho, Lin Li, Yun Zhao, Lei Zhang. Suppressor of Deltex mediates Pez degradation and modulates Drosophila midgut homeostasis. Nat Commun. (2015) 6,6607.
  Jobs More >>
[ 2014-11-24 ]
Research Associate & Postdoctoral Position in the Laboratory of Dr. Yi A. Zeng

[ 2014-04-23 ]
Postdoctoral positions open in Dr. Ling-Ling Chen’s Laboratory

 
Staff Reporter
 
  Seminars More >>
[ 2015-05-29 ]
Dr. Zhengchang Liu
Regulation of a Global Transcriptional Activator of Mitochondrial Biogenesis in the Budding Yeast

[ 2015-05-26 ]
Prof. Qinghua Shi
Mutations cause meiotic defects in human males with azoospermia

[ 2015-05-25 ]
Prof. Linrong Lu
T cell signaling: From development to differentiation

[ 2015-05-22 ]
Prof. Andrea Streit
Making ears from sensory progenitors: towards a gene regulatory network

Copyright © 2000-2015    Institute of Biochemistry and Cell Biology, SIBS, CAS.    All rights reserved