Home CAS Center for Excellence
  
  
  

Faculty

Members of CAS, CAE
National Outstanding Young Scientists Award
Principal Investigators
 
Address: 320 Yue Yang Road, Shanghai 200031, P.R. China
Tel: 86-21-54920000
Fax: 86-21-54921011
Email: sibcb@sibs.ac.cn
Website: www.sibcb.ac.cn
 
Principal Investigators
 
SUN Bing
Ph.D., Guest Professor
Institute of Biochemistry and Cell Biology, Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences, 320 Yue-yang Road, Shanghai 200031, China.
Email: bsun@@sibs.ac.cn

Research Areas
Dendritic cell maturation and Th1/Th2/Th17 cell differentiation, Th1-mediated disease, Th2-mediated disease, vaccine and adjuvant, cell signal pathway, TRIM protein family

Selected Publications

 1. Lan He , Wangpeng Gu , Meng Wang , Xiaoyan Chang , Xiaoyu Sun , Yuan Zhang , Xuan Lin , Chenghua Yan , Weiguo Fan , Pan Su , Yanming Wang , Chunyan Yi , Guomei Lin , Li Li , Yu Jiang , Junxia Lu , Chen Dong , Haikun Wang , Bing Sun*. Extracellular Matrix Protein 1 promotes follicular helper T cells differentiation and antibody production. PNAS, 2018115(34)8621-8626.
 2. Qiaoshi Lian, Jun Xu, Shanshan Yan, Min Huang*, Honghua Ding, Xiaoyu Sun, Aiwei Bi, Jian Ding*, Bing Sun*, Meiyu Geng*, Chemotherapy-induced intestinal inflammatory responses are mediated by exosome secretion of double-strand DNA via AIM2 inflammasome activation. Cell Research (2017) 27:784-800.
 3. Wenshuai Wang, Xiaoyu Sun, Yanbing Li, Jinpeng Su, Zhiyang Ling, Tianlong Zhang, Fang Wang, Hong Zhang, Hualan Chen, Jianping Ding & Bing Sun*.  Human antibody 3E1 targets the HA stem region of H1N1 and H5N6 influenza A viruses. Nature Communications 2016;7: 13577
 4. Su Pan, Chen Sheng, Zheng Yuhan, Zhou Haiyan, Yan CH, Yu F, Zhang YG, He L, Zhang Y, Wang YM, Wu L, Wu XA, Yu BK, Ma LY, Yang ZR, Wang JH, Zhao GX, Zhu JF, Wu ZY, Sun B*. Novel Function of Extracellular Matrix Protein 1 in Suppressing Th17 Cell Development in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. Journal of Immunology 2016; 197(4): 1054-1064.
 5. Wang Yanming, Lian QS, Yang B, Yan SS, Zhou HY, He L, Lin GM, Lian ZX, Jiang ZF, Sun B*. TRIM30 alpha Is a Negative-Feedback Regulator of the Intracellular DNA and DNA Virus-Triggered Response by Targeting STING. Plos Pathogens.2015; 11(6):18.
 6. Sha Wenwen, Mitoma H, Hanabuchi S, Bao MS, Weng LY, Sugimoto N, Liu Y, Zhang ZQ, Zhong J, Sun B*, Liu YJ*. Human NLRP3 inflammasome senses multiple types of bacterial RNAs.  PNAS. 2014; 111(45):16059-16064.
 7. OuYang Bo, Xie SQ, Berardi MJ, Zhao XH, Dev J, Yu WJ, Sun B*, Chou JJ*. Unusual architecture of the p7 channel from hepatitis C virus. Nature .2013; 498(7455):521.
 8. Mao Kairui, Chen SZ, Chen MK, Ma YL, Wang Y, Huang B, He ZY, Zeng Y, Hu Y, Sun SH, Li J, Wu XD, Wang XR, Strober W, Chen C, MengGX, Sun B*. Nitric oxide suppresses NLRP3 inflammasome activation and protects against LPS-induced septic shock. Cell Research .2013; 23(2):201-212.
 9. Zhenhu Li,Yuan Zhang, Zhiduo Liu, Xiaodong Wu, Yuhan Zheng, Zhiyun Tao Kairui Mao, Jie Wang, Guomei Lin, Lin Tian, Yongyong Ji, Meiling Qin, Shuhui Sun, Xueliang Zhu, and Bing Sun*. Extra-Cellular Matrix protein 1 controls Th2 cell egress from lymph nodes through re-expression of sphingosine 1-phosphate receptor 1. Nature Immunology. 2011; 12(2):178-85
 10. Zhiduo Liu, Zhenhu Li, Kairui Mao, Jia Zou, Yuan Wang, Zhiyun Tao, Guomei Lin, Lin Tian, Yongyong Ji, Xiaodong Wu, Xueliang Zhu, Shuhui Sun, Weiguang Chen, Charlie Xiang and Bing Sun*. Dec2 promotes Th2 cell differentiation by enhancing IL-2R signaling. Journal of Immunology. 2009; 183(10):6320-9
 11. Xuexian O Yang, Pornpimon Angkasekwinai, Jinfang Zhu, Juan Peng, Zhiduo Liu, Roza Nurieva, Xikui Liu, Yeonseok Chung, Seon Hee Chang, Bing Sun*, Chen Dong*. Requirement for the basic helix-loop-helix transcription factor Dec2 in initial TH2 lineage commitment. Nature Immunology. 2009; 10(12):1260-6
 12. Mude Shi, Weiwen Deng, Enguang Bi, Kairui Mao, Yongyong Ji, Guomei Lin, Xiaodong Wu, Zhiyun Tao, Zhenhu Li, Xinfen Cai, Shuhui Sun, Charlie Xiang and Bing Sun*. TRIM30a negatively regulates TLR-mediated NF-kB activation by targeting TAB2 and TAB3 for degradation. Nature Immunology. 2008; 9(4):369-77.
 13. Wei Lu, Bojian Zheng, Ke Xu, Wolfgang Schwarz, Jiadong Cheng, Shuming Duan, Vincent Deubel, Bing Sun*.  SARS-CoV 3a protein forms an ion channel and modulates virus release. PNAS. 2006; 103(33);12540-12545
 14. Wanqiu Hou, Yadi Wu, Shuhui Sun, Mude Shi, Yue Sun, Cuihong Yang, Gang Pei, Yundi Gu, Cuiping Zhong, Bing Sun*. Pertussis toxin enhances Th1 responses by stimulation of dendritic cells. Journal of Immunology. 2003; 170:1728-1736
 

Copyright © 2017-2020 Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, CAS. All rights reserved