1. Yang Tang, Gemin Fang, Fenghua Guo, Hui Zhang, Xiaoxu Chen, Liwei An, Min Chen, Li Zhou, Wenjia Wang, Tiantian Ye, Lei Zhou, Pingping Nie, Haijun Yu, Moubin Lin, Yun Zhao, Xinhua Lin, Zengqiang Yuan, Shi Jiao, Zhaocai Zhou .Selective Inhibition of STRN3-Containing PP2A Phosphatase Restores Hippo Tumor-Suppressor Activity in Gastric Cancer.Cancer Cell.2020 Jun 10.
 2. Zhifu Wang, Yongtao Zheng, Fan Wang, Junjie Zhong, Tong Zhao, Qiang Xie, Tongming Zhu, Fukai Ma, Qisheng Tang, Bin Zhou, Jianhong Zhu.Mfsd2a and Spns2 Are Essential for sphingosine-1-phosphate Transport in the Formation and Maintenance of the Blood-Brain Barrier.Sci Adv.2020 May 29.
 3. Dingpeng Yang,Ying Sun,Jingjing Chen,Ying Zhang,Shuangshuang Fan,Min Huang,Xia Xie,Yanni Cai,Yafang Shang,Tuantuan Gui,Liming Sun,Jiazhi Hu,Junchao Dong,Leng-Siew Yeap,Xiaoming Wang,Wei Xiao,Feilong Meng.REV7 Is Required for Processing AID Initiated DNA Lesions in Activated B Cells.Nat Commun.2020 Jun 4.
 4. Wenqiang Zheng,Yuying Zhang,Qin Yao,Yuzhe Chen,Xinhua Qiao,Enduo Wang,Chang Chen,Xiaolong Zhou.Nitrosative Stress Inhibits Aminoacylation and Editing Activities of Mitochondrial threonyl-tRNA Synthetase by S-nitrosation.Nucleic Acids Res.2020 Jun 2.
 5. Xing He,Chenqi Xu.Immune checkpoint signaling and cancer immunotherapy.Cell Res.2020 May 28.
 6. Siyang Leng,Huanfei Ma,Jürgen Kurths,Yingcheng Lai,Wei Lin,Kazuyuki Aihara,Luonan Chen .Partial cross mapping eliminates indirect causal influences.Nat Commun.2020 May 26.
 7. Jun Guo,Chenqi Xu.Screening for the Next-Generation T Cell Therapies.Cancer Cell.2020 May 11.
 8. Chuanyin Li, Wenli Lu, Liguang Yang, Zhengwei Li, Xiaoyi Zhou, Rong Guo, Junqi Wang, Zhebao Wu, Zhiya Dong, Guang Ning, Yujiang Shi, Yinmin Gu, Peng Chen, Zijian Hao, Tianting Han, Meiqiang Yang, Wei Wang, Xuehui Huang, Yixue Li, Shan Gao, Ronggui Hu.MKRN3 regulates the epigenetic switch of mammalian puberty via ubiquitination of MBD3.Natl Sci Rev.2020 Feb 13.
 9. Xiaojing Liu,Tingting Liu,Yafang Shang,Pengfei Dai,Wubing Zhang,Brian J.Lee,Min Huang,Dingpeng Yang,Qiu Wu,Liu Daisy Liu,Xiaoqi Zheng,Bo O.Zhou, Junchao Dong,Leng-Siew Yeap,Jiazhi Hu,Tengfei Xiao,Shan Zha,Rafael Casellas,X.Shirley Liu,Feilong Meng .ERCC6L2 promotes DNA orientation-specific recombination in mammalian cells.Cell Res.2020 Apr 30.
 10. Lingling Chen.The expanding regulatory mechanisms and cellular functions of circular RNAs.Nat Rev Mol Cell Biol.2020 May 4.
 11. Chunjie Guo,Xukai Ma,Yuhang Xing,Chuanchuan Zheng,Yifeng Xu,Lin Shan,Jun Zhang,Shaohua Wang,Yangming Wang,Gordon G.Carmichael,Li Yang,Lingling Chen.Distinct processing of lncRNAs contributes to non-conserved functions in stem cells.Cell.2020 Apr 6.
 12. Daisong Wang,Jingqiang Wang,Lanyue Bai,Hong Pan,Hua Feng,Hans Clevers,Yi Arial Zeng.Long-Term Expansion of Pancreatic Islet Organoids from Resident Procr+ Progenitors.Cell.2020 Mar 19.
 13. Feng Li,Peng Yuan,Ming Rao,Chunhui Jin,Wei Tang,Yefei Rong, Yunping Hu,Fengjuan Zhang,Tao Wei,Qi Yin,Tingbo Liang,Ligang Wu,Jinsong Li,Dangsheng Li,Yingbin Liu,Wenhui Lou,Shuang Zhao,Mofang Liu.piRNA-independent function of PIWIL1 as a co-activator for anaphase promoting complex/cyclosome to drive pancreatic cancer metastasis.Nat Cell Biol.2020 Mar 16.
 14. Xing He,Chenqi Xu.PD-1: A Driver or Passenger of T Cell Exhaustion?.Mol Cell.2020 Mar 5.
 15. Luyu Fan,Liang Tan,Zhangcheng Chen,Jianzhong Qi,Fen Nie,Zhipu Luo,Jianjun Cheng,Sheng Wang.Haloperidol bound D2 dopamine receptor structure inspired the discovery of subtype selective ligands.Nat Commun.2020 Feb 24.
 16. Xueying Tian,Lingjuan He,Kuo Liu,Wenjuan Pu,Huan Zhao,Yan Li,Xiuxiu Liu,Muxue Tang,Ruilin Sun,Jian Fei,Yong Ji,Zengyong Qiao,Kathy O Lui,Bin Zhou.Generation of a self-cleaved inducible Cre recombinase for efficient temporal genetic manipulation.EMBO J.2020 Feb 17.
 17. Binlu Huang,Baoliang Song,Chenqi Xu .Cholesterol metabolism in cancer: mechanisms and therapeutic opportunities.Nature Metabolism.2020 Feb 11.
 18. Min Cong,Yuan Wang,Yang Yang,Cheng Lian,Xueqian Zhuang,Xiaoxun Li,Peiyuan Zhang,Yingjie Liu,Jun Tang,Qifeng Yang,Xue Zhang,Hua Xiong,Ronggui Hu,Guohong Hu .MTSS1 suppresses mammary tumor-initiating cells by enhancing RBCK1-mediated p65 ubiquitination.Nature Cancer.2020 Jan 20.
 19. Xiaofeng Zhuo,Jian Wang,Jing Zhang,Leilei Jiang,Hongyu Hu,Junxia Lu.Solid-State NMR Reveals the Structural Transformation of the TDP-43 Amyloidogenic Region upon Fibrillation.J Am Chem Soc.2020 Feb 7.
 20. Yao Chen,Ruitu Lyu,Bowen Rong,Yuxuan Zheng,Zhen Lin,Ruofei Dai,Xi Zhang,Nannan Xie,Siqing Wang,Fuchou Tang,Fei Lan,Minghan Tong .Refined spatial temporal epigenomic profiling reveals intrinsic connection between PRDM9-mediated H3K4me3 and the fate of double-stranded breaks.Cell Res.2020 Feb 11.