1. Zhifu Wang,Yongtao Zheng,Fan Wang,Junjie Zhong,Tong Zhao,Qiang Xie,Tongming Zhu,Fukai Ma,Qisheng Tang,Bin Zhou,Jianhong Zhu.Mfsd2a and Spns2 are essential for sphingosine-1-phosphate transport in the formation and maintenance of the blood-brain barrier.Sci Adv.2020 May 29.
 2. Pei Chen,Rui Liu,Kazuyuki Aihara,Luonan Chen.Autoreservoir computing for multistep ahead prediction based on the spatiotemporal information transformation.Nat Commun.2020 Sep 11.
 3. Chen Li,Yidi Sun,Guanyu Yu,Jingru Cui,Zheng Lou,Hang Zhang,Ya Huang,Chen-Guang Bai,Lulu Deng,Peng Liu,Kuo Zheng,Yan-Hua Wang,Qinqin Wang,Qingrun Li,Qingqing Wu,Qi Liu,Yu Shyr,Yixue Li,Luonan Chen,Jiarui Wu,Wei Zhang,Rong Zeng.Integrated Omics of Metastatic Colorectal Cancer.Cancer Cell.2020 Sep 3.
 4. Shenao Zhou,Wei Zhang,Gaihong Cai,Yingzhe Ding,Caixia Wei,Sheng Li,Yu Yang,Jie Qin,Dan Liu,Hao Zhang,Xiexiang Shao,Jianhua Wang,Hongye Wang,Wenjun Yang,Huating Wang,She Chen,Ping Hu,Liming Sun.Myofiber necroptosis promotes muscle stem cell proliferation via releasing Tenascin-C during regeneration.Cell Res.2020 Aug 24 .
 5. Guochao Chen,Duo Wang,Bin Wu,Fuxiang Yan,Hongjuan Xue,Quanmeng Wang,Shu Quan,Yong Chen .Taf14 recognizes a common motif in transcriptional machineries and facilitates their clustering by phase separation.Nat Commun.2020 Aug 21.
 6. Wangxin Guo,Lin Li,Juan He,Zhuang Liu,Ming Han,Fei Li,Xinyi Xia,Xiaoyu Zhang,Yao Zhu,Yu Wei,Yunguang Li,Rebiguli Aji,Hao Dai,Hui Wei,Chunfeng Li,Yu Chen,Luonan Chen,Dong Gao .Single-cell transcriptomics identifies a distinct luminal progenitor cell type in distal prostate invagination tips.Nat Genet.2020 Aug 17.
 7. Chunjie Guo,Guang Xu,Lingling Chen.Mechanisms of Long Noncoding RNA Nuclear Retention.Trends Biochem Sci.2020 Aug 13.
 8. Jinwei Zhu,Qingqing Zhou,Yitian Xia,Lin Lin,Jianchao Li,Mengjuan Peng,Rongguang Zhang,Mingjie Zhang.GIT/PIX Condensates Are Modular and Ideal for Distinct Compartmentalized Cell Signaling.Mol Cell.2020 Jul 29.
 9. Wentao Li,Shizhen Qiu,Jian Chen,Shutan Jiang,Wendong Chen,Jingwei Jiang,Fei Wang,Wen Si,Yilai Shu,Ping Wei,Gaofeng Fan,Ruijun Tian,Haitao Wu,Chenqi Xu,Haopeng Wang.Chimeric Antigen Receptor Designed to Prevent Ubiquitination and Downregulation Showed Durable Antitumor Efficacy.Immunity.2020 Aug 5.
 10. Chang Liu,Xiaoyan Xu,Lei Han,Xiaopeng Wan,Lingming Zheng,Chunyang Li,Zhaohui Liao,Jun Xiao,Ruiyue Zhong,Xin Zheng,Qiong Wang,Zonghai Li,Hualan Chen,Bin Wei,Hongyan Wang.LRCH1 deficiency enhances LAT signalosome formation and CD8 + T cell responses against tumors and pathogens.Proc Natl Acad Sci USA.2020 Jul 29.
 11. Wei Wu,Qiuping Zhou,Takeya Masubuchi,Xiaoshan Shi,Hua Li,Xinyi Xu,Min Huang,Li Meng,Xing He,Hengyu Zhu,Shuaixin Gao,Nan Zhang,Ruirui Jing,Jie Sun, Haopeng Wang,Enfu Hui,Catherine Chiulan Wong,Chenqi Xu.Multiple Signaling Roles of CD3ε and Its Application in CAR-T Cell Therapy.Cell.2020 Jul 29.
 12. Fei Li,Qiuyue Yuan,Wei Di,Xinyi Xia,Zhuang Liu,Ninghui Mao,Lin Li,Chunfeng Li,Juan He,Yunguang Li,Wangxin Guo,Xiaoyu Zhang,Yiqin Zhu,Rebiguli Aji,Shangqian Wang,Xinyuan Tong,Hongbin Ji,Ping Chi,Brett Carver,Yong Wang,Yu Chen,Dong Gao.ERG orchestrates chromatin interactions to drive prostate cell fate reprogramming.J Clin Invest .2020 Jul 23.
 13. Lingjuan He,Ngoc B Nguyen,Reza Ardehali,Bin Zhou.Heart Regeneration by Endogenous Stem Cells and Cardiomyocyte Proliferation.Circulation.2020 Jul 21.
 14. Yan Li,Zan Lv,Shaohua Zhang,Zhuo Wang,Lingjuan He,Muxue Tang,Wenjuan Pu,Huan Zhao,Zhenqian Zhang,Qihui Shi,Dongqing Cai,Mingfu Wu,Guohong Hu,Kathy O.Lui,Jing Feng,M.Angela Nieto,Bin Zhou.Genetic Fate Mapping of Transient Cell Fate Reveals N-Cadherin Activity and Function in Tumor Metastasis.Dev Cell.2020 Jul 14.
 15. Liang Xu,Peixue Li,Xue Hao,Yi Lu,Mingxian Liu,Wenqian Song,Lin Shan,Jiao Yu,Hongyu Ding,Shishuang Chen,Ailing Yang,Yi Arial Zeng, Lei Zhang,Hai Jiang.SHANK2 is a frequently amplified oncogene with evolutionarily conserved roles in regulating Hippo signaling.Protein Cell.2020 Jul 13.
 16. Yang Tang, Gemin Fang, Fenghua Guo, Hui Zhang, Xiaoxu Chen, Liwei An, Min Chen, Li Zhou, Wenjia Wang, Tiantian Ye, Lei Zhou, Pingping Nie, Haijun Yu, Moubin Lin, Yun Zhao, Xinhua Lin, Zengqiang Yuan, Shi Jiao, Zhaocai Zhou .Selective Inhibition of STRN3-Containing PP2A Phosphatase Restores Hippo Tumor-Suppressor Activity in Gastric Cancer.Cancer Cell.2020 Jun 10.
 17. Zhifu Wang, Yongtao Zheng, Fan Wang, Junjie Zhong, Tong Zhao, Qiang Xie, Tongming Zhu, Fukai Ma, Qisheng Tang, Bin Zhou, Jianhong Zhu.Mfsd2a and Spns2 Are Essential for sphingosine-1-phosphate Transport in the Formation and Maintenance of the Blood-Brain Barrier.Sci Adv.2020 May 29.
 18. Dingpeng Yang,Ying Sun,Jingjing Chen,Ying Zhang,Shuangshuang Fan,Min Huang,Xia Xie,Yanni Cai,Yafang Shang,Tuantuan Gui,Liming Sun,Jiazhi Hu,Junchao Dong,Leng-Siew Yeap,Xiaoming Wang,Wei Xiao,Feilong Meng.REV7 Is Required for Processing AID Initiated DNA Lesions in Activated B Cells.Nat Commun.2020 Jun 4.
 19. Wenqiang Zheng,Yuying Zhang,Qin Yao,Yuzhe Chen,Xinhua Qiao,Enduo Wang,Chang Chen,Xiaolong Zhou.Nitrosative Stress Inhibits Aminoacylation and Editing Activities of Mitochondrial threonyl-tRNA Synthetase by S-nitrosation.Nucleic Acids Res.2020 Jun 2.
 20. Xing He,Chenqi Xu.Immune checkpoint signaling and cancer immunotherapy.Cell Res.2020 May 28.